To the Beat!: Back 2 School (2020)
Your Vote:
Be the first to rate.
5.6 IMDB Rating 33 Views

To the Beat!: Back 2 School (2020)

To the Beat!: Back 2 School (2020)
เรื่องย่อ: ความเป็นพี่น้องได้รับการทดสอบการแข่งขันที่ร้อนแรงขึ้นและความผูกพันใหม่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนกลับไปที่โรงเรียนศิลปะการแสดงเพื่อแข่งขันกันเพื่อชิงทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนที่จ่ายให้กับ Conservatory of Fine Arts อันทรงเกียรติ


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.