The Machine (2023)
Your Vote:
Be the first to rate.

The Machine (2023)

The Machine (2023)
เรื่องย่อ : อดีตขี้เมาของเบิร์ตตามติดเขาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เมื่อเขาและพ่อถูกลักพาตัวโดยคนที่ทำร้ายเบิร์ตเมื่อ 20 ปีก่อนขณะเมาในช่วงปิดเทอมที่ต่างประเทศในรัสเซีย

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.