Somebody I Used to Know (2023)
Your Vote:
Be the first to rate.

Somebody I Used to Know (2023)

Somebody I Used to Know (2023)
เรื่องย่อ : ในการเดินทางไปยังบ้านเกิดของเธอ Ally ผู้บ้างานได้ระลึกถึงแฟนเก่าของเธออย่าง Sean และเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนที่เธอเป็น สิ่งต่าง ๆ เริ่มสับสนมากขึ้นเมื่อเธอได้พบกับแคสสิดี้ ซึ่งทำให้เธอนึกถึงคนที่เธอเคยเป็น
บาคาร่า


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.