Resurrection (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Resurrection (2022)

Resurrection (2022)
เรื่องย่อ : ชีวิตที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันของผู้หญิงคนหนึ่งต้องพลิกผันเมื่อเงาที่ไม่พึงปรารถนาจากการกลับมาในอดีตของเธอ ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่เธอหลบเลี่ยงมาเป็นเวลาสองทศวรรษ  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.