1956

Giant เจ้าแผ่นดิน (1956) 1956

สหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นประเทศที่ถูกยกย่องให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ แต่กลับมีประวัติศาสตร์แค่เพียง 200 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยความเป็นประเทศที่เพิ่งถูกค้นพบโ...

6.1 IMDB Rating 21 Views