My Daughter’s Killer (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

My Daughter’s Killer (2022)

My Daughter's Killer (2022)
เรื่องย่อ : พ่อต่อสู้มาหลายสิบปีเพื่อนำตัวฆาตกรลูกสาวของเขาไปสู่กระบวนการยุติธรรมในฝรั่งเศสและเยอรมนี ก่อนที่จะใช้มาตรการสุดโต่ง  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.