Muru (2022) By 1XBET
Your Vote:
Be the first to rate.

Muru (2022) By 1XBET

Muru (2022) By 1XBET
MURU ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริง เรื่องราวของจ่าตำรวจท้องที่ 'ทอฟฟี่' ทาวาเรา (คลิฟ เคอร์ติส) ผู้ซึ่งต้องเลือกระหว่างตราของเขากับคนของเขา เมื่อรัฐบาลเปิดการโจมตีด้วยอาวุธผ่านชุมชน Ruatoki ของเขาในวันเปิดเทอม
  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.