Kaguya-sama: Love Is War Ultra Romantic สารภาพรักกับคุณคางุยะ ซะดี ๆ อุลตร้า โรแมนติก พากย์ไทย EP1-EP4

Kaguya-sama: Love Is War Ultra Romantic สารภาพรักกับคุณคางุยะ ซะดี ๆ อุลตร้า โรแมนติก พากย์ไทย EP1-EP4

Kaguya-sama: Love Is War Ultra Romantic สารภาพรักกับคุณคางุยะ ซะดี ๆ อุลตร้า โรแมนติก พากย์ไทย
เรื่องย่อ ณ โรงเรียนชูจิอินซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่าอัจฉริยะ ชิโนมิยะ คางุยะเป็นรองประธานสภานักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ และประธานนักเรียนก็คือชิโรกาเนะ มิยูกิ อัจฉริยะทั้งสองที่ไม่ว่าใครต่างก็ยอมรับว่าคู่ควรกันก็น่าจะคบกันในเวลาไม่นาน แต่ทว่าศักดิ์ศรีที่สูงส่งเกินไปดันขัดขวางทำให้ไม่สามารถสารภาพรักได้! ทั้งสองที่ผ่านประสบการณ์ใช้แผนสงครามประสาทเพื่อให้ ‘อีกฝ่ายสารภาพรักก่อน’ มาอย่างโชกโชน ต่างก็เริ่มเตรียมใจกัน… ความรักของทั้งสองจะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ก่อน ‘เทศกาลโฮชิน’ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานเทศกาลวัฒนธรรมของชั้นมัธยมปลายโรงเรียนชูจิอินหรือไม่!?
  • Comments
  • Details