Just Remembering (Chotto omoidashita dake) (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

Just Remembering (Chotto omoidashita dake) (2022)

Just Remembering (Chotto omoidashita dake) (2022)
เรื่องย่อ : อดีตคู่รักจำวันที่ใกล้ชิดที่สุดของพวกเขาได้ แต่ก็ต้องจากกันอีกครั้ง เรื่องราวความรักหวานอมขมกลืนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นเอกของจิม จาร์มุช ซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโควิด-19
บาคาร่า


  • Comments
  • Details