Anon (2018) – อานอน แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต
Your Vote:
Be the first to rate.
82 Views

Anon (2018) – อานอน แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต

โลกที่ทุกค..
บาคาร่า


โลกที่ทุกคนไม่อาจปกปิดข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้
มีเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่คุณไม่สามารถรู้ความลับ หรือ ประวัติของเธอ
“เมื่อโลกอนาคตทุกอย่างถูกจับได้ ยกเว้นเธอคนนี้” ANON อานอน แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต นำแสดงโดย อแมนด้า ไซเฟร็ด จาก In Time เข้าฉาย 10 พฤษภาคม 2018 ในโรงภาพยนตร์

  • Comments
  • Details